Преподобноисповедница Евдокия (Бучинева), места служения