Мученица
Наталия ( Козлова )
мирянка
12.09.1895-1937