Исповедница
Анна ( Ивашкина )
мирянка
20.06.1894-1948